संत संताजीचे अभंग

आणिक ते शेंडी उभी – संत संताजीचे अभंग – ३३

आणिक ते शेंडी उभी – संत संताजीचे अभंग – ३३


आणिक ते शेंडी उभी हो कोणाची ।
नारद मुनिची असेच कीं ।।१।।
जेव्हा कोंठे कांही कळहि मिळेना ।
तेव्हां ती कडाडे आपोआप ।।२।।
संतु म्हणे अशी शेंडी ज्याची आहे ।
शरण त्यांनी जावे सद् गुरूसी ।।३।।


वरील अभांगाचा अर्थ तुमच्या शब्दामध्ये खाली मेंट बॉक्समध्ये टाका.

आणिक ते शेंडी उभी – संत संताजीचे अभंग – ३३

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *