संत संताजीचे अभंग

असा यम पाश लागलां – संत संताजीचे अभंग – ४२

असा यम पाश लागलां – संत संताजीचे अभंग – ४२


असा यम पाश लागलां कोणाशीँ ।
लागतो सर्वाँशीं शेवटीँ तो ।।
आणिक कोणाशीँ लागला तो पाश ।
मार्कँड ऋषी आणि सत्यवानाशीँ ।।
संतु म्हणे धरा शांती तुम्ही देहीँ ।
नरकाचे डोही जाऊं नका।।


राम कृष्ण हरी आपणास या भंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

असा यम पाश लागलां – संत संताजीचे अभंग – ४२

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *