संत संताजीचे अभंग

अशीँ हीँ बाहुलीँ नाचवी – संत संताजीचे अभंग – ६२

अशीँ हीँ बाहुलीँ नाचवी – संत संताजीचे अभंग – ६२


अशीँ हीँ बाहुलीँ नाचवी पांडुरंग ।
जगांत जन्मासी घालुनियां ।।
केव्हा केव्हां म्हणे जन्माशीँ येतांच ।
आखेर बैमानी झालेच ते ।।
संतु म्हणे माझा विठ्ठल तूं सखा ।
आम्हां जन्मासीँ घालुं नका ।।


राम कृष्ण हरी आपणास या भंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

अशीँ हीँ बाहुलीँ नाचवी – संत संताजीचे अभंग – ६२

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *