संत संताजीचे अभंग

संसराकरितां जन्म वायां – संत संताजीचे अभंग – ६५

संसराकरितां जन्म वायां – संत संताजीचे अभंग – ६५


संसराकरितां जन्म वायां गेला ।
काळ न्याया आला आवचित् ।।
सोडी सोडी यमा मज क्षणभरी ।
घरातील ठेवा दाखवूं दे।।
संतु म्हणे यम कसा तो सोडील ।
नाडील आवघ्यासीँ सावध व्हारे।।


राम कृष्ण हरी आपणास या भंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

संसराकरितां जन्म वायां – संत संताजीचे अभंग – ६५

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *