sant sopandev abhang

चिदानंद रूप – संत सोपानदेव अभंग

चिदानंद रूप – संत सोपानदेव अभंग


चिदानंद रूप । पहावया डोळुलें ।
पुण्य असावें जवळे । येहिमेळी ॥१॥
नाममार्ग सोपा । रामनाम उच्चार ।
तरेल संसार । येका नमें ॥२॥
गणिका उतरलें । विमान पैं आलें ।
राम म्हणता नुरले । विष्णुलोकां ॥३॥
सनकादिक । सर्वनित्यरंगलहरी ।
वैकुंठाभीतरी । वासल्या ॥४॥
प्रल्हाद परीक्षीती । बळि चक्रवर्ती ।
तयासी श्रीपती । रक्षक सदां ॥५॥
सोपान म्हणे नाम । शांति दया क्षमा ।
करूणा कारूण्य हा नेमा ।
नित्य तया जवळ ॥६॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

संत सोपानदेव अँप डाउनलोड करा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *