sant sopandev abhang

लज्या नाही तुंम्हा – संत सोपानदेव अभंग

लज्या नाही तुंम्हा – संत सोपानदेव अभंग


लज्या नाही तुंम्हा । पुरातसा नाम ।
दौश विनघाव । पडला आसें ॥१॥
वेदशास्त्रे पुराणे । सांगताहे ज्ञान ।
कैसे नाव अजून । ठावे नाही ॥२॥
सैधवाचा खडा । सिंधु माजीही विरे ।
तेथे कैचे उरे । नामरूप ॥३॥
अवघाचि ॐकार । दृश्य पदार्थ भाव ।
म्हणति सोपानदेव । नाम माझे ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

संत सोपानदेव अँप डाउनलोड करा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *