sant sopandev abhang

मन जालें उन्मन – संत सोपानदेव अभंग

मन जालें उन्मन – संत सोपानदेव अभंग


मन जालें उन्मन । चित्त जालें अचित्त ।
बुद्धि तेही होत । अबुद्धिरूप ॥१॥
इंद्रिये समस्त । जालि येकाकार ।
ब्रह्मी तदाकार । होऊनि ठेली ॥२॥
रूप झाले अरूप । आभास भासत ।
केले पै समस्त । निराकारी ॥३॥
सोपान परब्रह्मी । लीन होऊनि ठेला ।
जितांचि गेला । गुरुकृपे ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

संत सोपानदेव अँप डाउनलोड करा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *