sant sopandev abhang

येक तत्त्व धरा – संत सोपानदेव अभंग

येक तत्त्व धरा – संत सोपानदेव अभंग


येक तत्त्व धरा । श्रीराम माहेरा ।
आपो आप संसारा । तरसी जना ॥१॥
राम नाम मात्रें । हें सर्वही सोपे ।
लोपतील पापें । अनंत कोटी ॥२॥
स्मरतां श्रीराम । वैकुंठ जवळीं ।
महादोष होळी । नाम पाठे ॥३॥
सोपान सांगती । रामनाममंत्र ।
उभयता शस्त्र । रामकृष्ण ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

संत सोपानदेव अँप डाउनलोड करा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *