संत सोयराबाई अभंग

ऐसा आनंदसोहळा – संत सोयराबाई अभंग

ऐसा आनंदसोहळा – संत सोयराबाई अभंग


ऐसा आनंदसोहळा ।
निर्मळा पाहे आपुले डोळां ॥१॥
आनंद न माय गगनीं ।
वैष्णव नाचती रंगणीं ॥२॥
जेथें नाही भेदाभेद ।
अवघा भरला गोविंद ॥३॥
तया सुखाची सुखराशी ।
वोळली ती निर्मळेसी ॥४॥
सोयरा देखोनी आनंदती ।
वेळोवेळां विठु न्याहाळी ॥५॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

ऐसा आनंदसोहळा – संत सोयराबाई अभंग

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *