संत सोयराबाई अभंग

नवल पाहा नामाचें विंदान- संत सोयराबाई अभंग

नवल पाहा नामाचें विंदान- संत सोयराबाई अभंग


नवल पाहा नामाचें विंदान ।
पातकी पावन इहलोकीं ॥१॥
कलियुगामाजी सोपे हें साधन ।
वाचे रामकृष्ण जपे सदा ॥२॥
भवसागरांत नाम निजनौका ।
रामकृष्ण सखा उच्चारिता ॥३॥
म्हणोनी आळस नको संसारी ।
म्हणतसे महारी चोखियाची ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

नवल पाहा नामाचें विंदान- संत सोयराबाई अभंग

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *