संत सेना महाराज समाधी

संत सेना महाराज समाधी

संत सेना महाराज समाधी बांधवगड हे मध्य प्रदेशातील  शाहडोल जिल्ह्यात स्थित आहे येथे संत सेना महाराज यांचा जन्म झाला व नंतर संत सेना महाराज बांधवगडला समाधीस्त झाले आज बांधवगडला जो चबुतरा दिसते ती म्हणजे सेना महाराजांची समाधी


शेतमालाची मोफत जाहिरात करण्या साठी कृषी क्रांती ला अवश्य भेट द्या

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *