संत वेणाबाई समाधी सज्जनगड

संत वेणाबाई समाधी सज्जनगड

संत वेणाबाई समाधी सज्जनगड हा भारताच्या महाराष्ट्र राज्यातील एक किल्ला आहे. येथे संत वेणाबाईंची समाधी आहे.


शेतमालाची मोफत जाहिरात करण्या साठी कृषी क्रांती ला अवश्य भेट द्या

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *