सार्थ तुकाराम गाथा

धांवा शीघ्रवत – संत तुकाराम अभंग – 1486

धांवा शीघ्रवत – संत तुकाराम अभंग – 1486

धांवा शीघ्रवत । किंवा घ्यावें दंडवत ॥१॥
तुमचा जातो बडिवार । आह्मीं होतों हीनवर ॥ध्रु.॥
न धरावा धीर । धांवा नका चालों स्थिर ॥२॥
तुका म्हणे वाणी । माझी लाजली जी गुणीं ॥३॥

अर्थ

देवा माझ्याकडे येण्यासाठी तुम्ही धाव घ्या, शीघ्रता करा आणि तसे जर तुम्हाला जमत नसेल तर येथून माझा दंडवत घ्या. देवा तुम्ही जर आमच्याकडे धावत आला नाही तर त्यामुळे आपल्या दोघांचाही यामध्ये कमीपणा सिद्ध होईल. देवा आता माझी भेट घेण्याविषयी तुम्ही अधिक धीर धरू नका संथ गतीने तर अजिबात चालू नका. तुकाराम महाराज म्हणतात देवा तुम्ही माझी लवकर भेट घेत नाहीत त्यामुळे माझी वाणी तुमची गुणगान करण्यास लाजते आहे.


वाचा : सार्थ  तुकाराम  गाथा 

अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *