सार्थ तुकाराम गाथा

अहो कृपावंता – संत तुकाराम अभंग – 1614

अहो कृपावंता – संत तुकाराम अभंग – 1614

अहो कृपावंता । होय बुद्धीचा ये दाता ॥१॥
जेणें पाविजे उद्धार । होय तुझा पायी थार ॥ध्रु.॥
वदवी हे वाचा । भाव पांडुरंगी साचा ॥२॥
तुका म्हणे देवा । माझे अंतर वसावा ॥३॥

अर्थ

हे कृपावंत दाता तूच मला चांगली बुद्धी देणारा हो म्हणजे त्यामुळे माझा उद्धार होईल व तुझ्यापायी मला आश्रय मिळेल. माझी वाणी माझ्याकडून पांडुरंगाचे नाम वदवून घेईन आणि त्याच ठिकाणी खरी भक्ती भाव ठेवीन. तुकाराम महाराज म्हणतात हे देवा तुम्ही माझ्या अंतःकरणात येऊन रहा.


वाचा : सार्थ  तुकाराम  गाथा 

अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *