सार्थ तुकाराम गाथा

आवडी येते गुणें – संत तुकाराम अभंग – 1617

आवडी येते गुणें – संत तुकाराम अभंग – 1617

आवडी येते गुणें । कळों चिन्हें उमटती ॥१॥
पोटीचें ओठीं उभें राहे । चित्त साहे मनासी ॥ध्रु.॥
डोहोळेयाची भूक गर्भा । ताटीं प्रभा प्रतिबिंबे ॥२॥
तुका म्हणे मागून घ्यावें । मना खावें वाटे तें ॥३॥

अर्थ

आवडीचा व्यक्ती समोर आला मग आपण त्याच्याबरोबर कसे वागतो यावरूनच त्याच्याविषयी आपले किती प्रेम आहे ते समजून येते. त्या व्यक्तीविषयी असलेले पोटातील प्रेम ओठा द्वारे बाहेर पडते कारण मन चित्ताला ग्वाही असते. गर्भवती स्त्रीला हे खायचे, ते खायचे असे डोहाळे लागते पण खरेतर ती भूक गर्भाची असते परंतु डोहळ्याच्या रूपाने ते बाहेर पडते, ताट एकदम चकाचक धुतले की त्यामध्ये कशाचेही प्रतिबंध ऊमटते अगदी त्याप्रमाणे. तुकाराम महाराज म्हणतात एकदा मनुष्य पंक्तीत जेवण्यास बसला तर तो त्याला जे वाटेल ते मागून घेतो व खात असतो.


वाचा : सार्थ  तुकाराम  गाथा 

अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *