सार्थ तुकाराम गाथा

आइकिली मात – संत तुकाराम अभंग – 1634

आइकिली मात – संत तुकाराम अभंग – 1634

आइकिली मात । पुरविले मनोरथ ॥१॥
प्रेम वाढविलें देवा । बरवी घेऊनियां सेवा ॥ध्रु.॥
केली विनवणी । तैसी पुरविली धणी ॥२॥
तुका म्हणे काया । रसा कुरोंडी वरोनियां ॥३॥

अर्थ

देवा तुझ्या पराक्रमाची कीर्ती मी संतांच्या मुखातून ऐकली आहे आणि ती खरी देखील आहे त्यामुळे आता माझे मनोरथ पूर्ण झाले आहे. देवा माझ्याकडून तुम्ही चांगल्या प्रकारची सेवा करवुन घेतली त्यामुळे माझ्या मनामध्ये तुमच्याविषयी प्रेम अधिकच वाढले आहे. देवा मी तुम्हाला आतापर्यंत ज्या काही विनवण्या केल्या आहेत त्या सर्व तुम्ही पूर्ण केल्या व माझ्या सर्व इच्छा तुम्ही पूर्ण केल्या आहेत. तुकाराम महाराज म्हणतात देवा तुझा हे प्रेमरस इतके चांगले आहे की त्यावरून माझे शरीर देखील मी ओवाळून टाकीन.


वाचा : सार्थ  तुकाराम  गाथा 

अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *