सार्थ तुकाराम गाथा

करूनि जतन – संत तुकाराम अभंग – 1647

करूनि जतन – संत तुकाराम अभंग – 1647

करूनि जतन । कोणा कामा आलें धन ॥१॥
ऐसें जाणत जाणतां । कां रे होतोसी नेणता ॥ध्रु.॥
प्रिया पुत्र बंधु । नाहीं तुज यांशीं संबंधु ॥२॥
तुका म्हणे एका । हरीविण नाहीं सखा ॥३॥

अर्थ

जतन करून ठेवलेले धन कोणत्याही मनुष्याच्या मरणानंतर कामी आले आहे काय? अरे तु हे सर्व जाणत असून देखील न जाणता का होतोस. स्त्री पुत्र आणि बंधू यांच्याशी तुझा काहीही संबंध नाही. तुकाराम महाराज म्हणतात एका हरी वाचून तुझा कोणीही सखा नाही.


वाचा : सार्थ  तुकाराम  गाथा 

अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *