सार्थ तुकाराम गाथा

भोग भोगावरी द्यावा- संत तुकाराम अभंग – 1654

भोग भोगावरी द्यावा – संत तुकाराम अभंग – 1654

भोग भोगावरी द्यावा । संचिताचा करुनी ठेवा ॥१॥
शांती धरणें जिवासाठी । दशा उत्तम गोमटी ॥ध्रु.॥
देह लेखावा असार । सत्य परउपकार ॥२॥
तुका म्हणे हे मिरासी । बुडी द्यावी ब्रम्हरसी ॥३॥

अर्थ

पूर्वसंचित कर्मामुळे अनेक प्रकारचे भोग भोगण्यास येते त्यामुळे ते सर्व भोग प्रारब्धाच्या स्वाधीन करून आनंदाने राहावे. आपल्या जीवासाठी शांत स्वरूप धारण करणे हे चांगले आहे आणि उत्तम दशा हीच आहे. देहाला असत्य समजून सतत परोपकार करणे हेच सत्य मानावे. तुकाराम महाराज म्हणतात आपली खरी वतनदारी म्हणजे ब्रम्‍ह रसात उडी घ्यावी हीच आहे.


वाचा : सार्थ  तुकाराम  गाथा 

अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *