सार्थ तुकाराम गाथा

धालों सुखें ढेकर देऊं – संत तुकाराम महाराज अभंग – 1789

धालों सुखें ढेकर देऊं – संत तुकाराम महाराज अभंग – 1789

धालों सुखें ढेकर देऊं । उमटे जेवूं तोंवरी ॥१॥
क्रीडा करूं निरांजनीं । न पुरे धणी हरीसवें ॥ध्रु.॥
अवघे खेळों अवघ्यामधीं । डाई न पडों ऐसी बुद्धि ॥२॥
तुका म्हणे वांचविता । आम्हां सत्ता समर्थ ॥३॥

अर्थ

ज्ञानामृत सेवनाने आम्ही तृप्त झालो आहोत .आता सुखाने ढेकर देऊ ;आणि देहावर देखील तृप्ततेची लक्षणे उमटतील तोपर्यंत ज्ञानामृताचे जेवण करू .आता एकांतात बसून निर्गुण हरीच्या अधिष्ठानावर सगुण हरीबरोबर खेळ करू .हा खेळ कितीही खेळला ,तरी तृप्तता होत नाही .या सा-या विश्वात विश्वाशी खेळ खेळू ,पण “जन्म-मरणाच्या डावात सापडणार नाही .” अशी आम्ही अलिप्त बुद्धी ठेवू .तुकाराम महाराज म्हणतात ,शिवाय ,काळापासून आमचे रक्षण करणारा सर्वसत्ताधीश सर्वसमर्थ हरी आहे .


वाचा : सार्थ  तुकाराम  गाथा 

अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *