sarth tukaram gatha

असो मागे जाले – संत तुकाराम महाराज अभंग – 1837

असो मागे जाले – संत तुकाराम महाराज अभंग – 1837

असो मागे जाले । पुढे गोड ते चांगले ॥१॥
आतां माझे मनी । काहीं अपराध न मनी ॥ध्रु.॥
नेदी अवसान । करी नामचें चिंतन ॥२॥
तुका म्हणे बोले । तुज आधीच गोविलें ॥३॥

अर्थ

देवा ,मागे जे झाले ते असो ,आता यापुढे तरी माझ्या सेवेचा शेवट गोड झाला तर ते चांगले होईल ,आजवर जे माझ्याकडून अपराध घडले ,ते यापुढे मनात आणू नका . नामाचे चिंतन करीत असता मध्येच त्या चिंतनाला विराम देऊ नका . तुकाराम महाराज म्हणतात ,देवा ,या वचनाने तुला अगोदरच बांधून टाकीत आहे .याचे कारण ,यापुढे तरी तू माझ्या चांगल्या वर्तनाविषयी काळजी घेशील


वाचा : सार्थ  तुकाराम  गाथा 

अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *