sarth tukaram gatha

तुजऐसा कोणी न देखें उदार – संत तुकाराम महाराज अभंग – 1839

तुजऐसा कोणी न देखें उदार – संत तुकाराम महाराज अभंग – 1839

तुजऐसा कोणी न देखें उदार । अभयदानशूर पांडुरंगा ॥१॥
शरण येती त्यांचे न विचारिसी दोष । न मागतां त्यांस अढळ देसी ॥ध्रु.॥
धांवसी आडणी ऐकोनियां धांवा । कइवारें देवा भक्तांचिया ॥२॥
दोष त्यांचे जाळी कल्पकोटिवरी । नामासाठी हरी आपुलिया ॥३॥
तुका म्हणे तुज वाणूं कैशा परी । एक मुख हरी आयुष्य थोडें ॥४॥

अर्थ

पांडुरंगा ,अभय दान देण्यात तुझ्यासारखा उदार आणि शूर कोणीही पाहिला नाही .जे तुला शरण येतात तु त्यांच्या गुणदोषांचा विचार करीत नाहीस ;आणि काहीही न मागता सढळ हाताने त्यांना तू अढळपद देतोस . संकटप्रसंगी भक्तांचा धावा ऐकून ,त्यांचा कैवार घेऊन धाव घेतोस . हे हरी ,आपल्या नामाचे महत्व राखण्याच्या अभिमानाने कोट्यावधी कल्पपर्यंतही भोगून न संपणा-या भक्तांच्या पापांना जाळून टाकतोस . तुकाराम महाराज म्हणतात ,हरी ,तुझ्या अनंत गुणांचे वर्णन कसे बरे करू !कारण ,मला एक मुख आहे ;आणि आयुष्य थोडे आहे


वाचा : सार्थ  तुकाराम  गाथा 

अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *