सार्थ तुकाराम गाथा

उद्वेगासी बहु फांकती मारग – सार्थ तुकाराम गाथा 1488

उद्वेगासी बहु फांकती मारग – सार्थ तुकाराम गाथा 1488

उद्वेगासी बहु फांकती मारग । नव्हे ऐसें अंग माझें होतें ॥१॥
आतां कोण यासी करणें विचार । तो देखा साचार पांडुरंगा ॥ध्रु॥
मज तो अत्यंत दर्शनाची आस । जाला तरि हो नाश जीवित्वाचा ॥२॥
तुका म्हणे आहे वचनाची उरी । करितों तोंवरी विज्ञापना ॥३॥

अर्थ

उद्वेग केला तर अनेक मार्ग फुटतात म्हणजे, हे करू, का ते करू याच्या काळजीने माझे शरीर माझे राहिले नाही असे मला वाटते आहे देवा. आता याविषयी काय विचार करावा हे पांडुरंगा तुम्ही जाणता. देवा मला तुमच्या दर्शनाची फार इच्छा झाली आहे त्याकरिता माझ्या जिवाचा नाश जरी झाला तरी चालेल. तुकाराम महाराज म्हणतात देवा जोपर्यंत माझ्या मुखातून शब्द बाहेर पडत आहेत तोपर्यंत मी तुमच्या भेटीची मागणी तुम्हाला करत राहणार आहे.


वाचा : सार्थ  तुकाराम  गाथा 

अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *