सार्थ तुकाराम गाथा

पुण्य उभें राहो आतां – सार्थ तुकाराम गाथा 1533

पुण्य उभें राहो आतां – सार्थ तुकाराम गाथा 1533

पुण्य उभें राहो आतां । संताचें या कारणें ॥१॥
पंढरीचे लागा वाटे । सखा भेटे विठ्ठल ॥ध्रु.॥
संकल्प हे यावे फळा । कळवळा बहुतांचा ॥२॥
तुका म्हणे होऊनि क्षमा । पुरुषोत्तमा अपराध ॥३॥

अर्थ

आता संतांच्या पुण्याईने तूम्हाला पंढरीला जाण्याची इच्छा निर्माण होवो. त्यामुळे हे लोकांना तुम्ही पंढरीच्या वाटेला लागा म्हणजे तुम्हाला सर्वांचा सखा विठ्ठल भेटेल. तुम्हाला पंढरी क्षेत्राला जाण्याची इच्छा होलो याकरता बहुत जनांचा संकल्प कळवळा फळाला येवो. तुकाराम महाराज म्हणतात हे पुरुषोत्तमा बहुत लोक असे आहेत की ते पंढरीला येत नाहीत त्यांचेही तू अपराध क्षमा कर व त्यांचाहि तू उद्धार कर.


वाचा : सार्थ  तुकाराम  गाथा 

अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *