मंत्र पुष्पांजली

मंत्र पुष्पांजली

मंत्र पुष्पांजली

ॐ यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् ।

ते ह नाकं महिमानः सचंत यत्र पूर्वे साध्याः संति देवाः ।। ॐ राजाधिराजाय प्रसह्य साहिने ।

नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे ।स मे कामान् काम कामाय मह्यंकामेश्वरो वैश्रवणो ददातु कुबेराय वैश्रवणाय ।महाराजाय नमः ।ॐ स्वस्ति ।

साम्राज्यं भौज्यं स्वाराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समंतपर्यायीस्यात् सार्वभौमः सार्वायुष आं तादापरार्धात् पृथिव्यै समुद्रपर्यंताया एकेराळिति ।

तदप्येषः श्लोकोऽभिगीतो मरुतः परिवेष्टारोमरुतस्यावसन् गृहे । आविक्षितस्य कामप्रेर्विश्वेदेवाः सभासद इति ॥

एकदंतायविद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्त्रोदंती प्रचोदयात् ।

।। मंत्रपुष्पांजली समर्पयामि।।

॥ गणपतिबाप्पा मोरया ।।


मंत्र पुष्पांजली समाप्त .

1 thought on “मंत्र पुष्पांजली”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *