आरती

संत तुकाराम महाराज आरती

संत तुकाराम महाराज आरती ऑडिओ आणि विडिओ सहित

आरती तुकारामा | स्वामी सद्गुरुधामा |
सच्चिदानंद मूर्ती | पायी दाखवीं आम्हां || धृ ||

राघवें सागरांत | जैसे पाषाण तारिले |
तैसे हे तुकोबाचे | अभंग उदकीं रक्षिले | आरती || १ ||

तुकितां तुलनेसी | ब्रम्ह तुकासी आलें |
म्हणोनी रामेश्वरें | चरणी मस्तक ठेविलें || आरती तुकारामा || २ ||


श्री तुकारामांची आरती २

प्रपंञ्चरचना सर्वहि भोगूनि त्यागिली ।

अनुतापाचे ज्वाळी देहबुद्धि हरविली ।। वैराग्याची निष्ठा प्रगटुनि दाखविली ।

अहंममता दवड्डुनि निजशान्ती वरिली ।। १ ।।जय जयाजी सद्गुरु तुकया दातारा तारक तू सकळांचा जिवलग सोयरा ।। धृ ।।

हरिभक्तीचा महिमा विशेष वाढविला । विरक्त ज्ञानाचा ठेवा उघडुनि दाखविला ।।

जगदुद्धारालागीं उपाय सुचविला । निंदक दुर्जनाचा संदेह निरसीला ॥ धृ ॥ २ ॥

तेरा दिवस वह्या रक्षुनियां उदकीं । कोरड्याचि काढुनि दाखविल्या शेखी ।।

अपार कविताशक्ति मिणवुनि इहलोकीं । कीर्तन श्रवणे तुमच्या उद्धरति जन लोकीं ॥ धृ ॥ ३ ॥संत तुकाराम विचार मराठी ।संत तुकाराम मराठी । संत तुकाराम मराठी प्रसिद्ध आरती । संत तुकाराम महाराज जीवन चरित्र । संत तुकाराम प्रसिद्द अभंग । संत तुकाराम महाराज जीवन चरित्र । संत तुकाराम महाराज अभंग मराठी अर्थ । sant tukaram marathi arati | arati | sant tukaram | tukaram | tukaram maharaj | sant | tukaram arati | arati tukaramachi | sant tukaram vichar marathi | sant tukaram marathi | sant tukaram marathi | sant tukaram marathi prashidh arathi | sant tukaram jivan charistra | sant tukaram prashidh abhang | sant tukaram maharaj jivan charitra | sant tukaram maharaj abhang marathi arth |

कृषी क्रांती 

View Comments