संत बंका अभंग

आपुलिया ब्रीदा आपण सांभाळी – संत बंका अभंग

आपुलिया ब्रीदा आपण सांभाळी – संत बंका अभंग


आपुलिया ब्रीदा आपण सांभाळी ।
तूंचि माझा बळी मायबाप ॥१॥
तुम्हांविण कोणा जाऊं मी शरण ।
कांहो अभिमान नये माझा ॥२॥
हीन याती दीन पतीत आगळा ।
म्हणोनि कळवळा नये माझा ॥३॥
वंका म्हणे अहो पंढरीनिवासा ।
तुजविण आशा दुजी नाहीं ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

आपुलिया ब्रीदा आपण सांभाळी – संत बंका अभंग

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *