संत बंका अभंग

कासया गा मज घातिलें संसारा – संत बंका अभंग

कासया गा मज घातिलें संसारा – संत बंका अभंग


कासया गा मज घातिलें संसारा ।
पाडिलें विसरा तुमच्या नामा ॥१॥
कोठवरी हांव करितों दिवसराती ।
गुंतलोंसे भ्रांती माया मोहें ॥२॥
न कळे उकला करितां येरझारी ।
माझा मीच वैरी झालों दिसे ॥३॥
वंका म्हणे सुख संताचे संगती ।
ती मज विश्रांती द्यावी देवा ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

कासया गा मज घातिलें संसारा – संत बंका अभंग

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *