संत बंका अभंग

उपाधीच्या भेणें आलोंसे शरण – संत बंका अभंग

उपाधीच्या भेणें आलोंसे शरण – संत बंका अभंग


उपाधीच्या भेणें आलोंसे शरण ।
कायावाचामने सहित देवा ॥१॥
तूं माझा मायबाप सकळ वित्त गोत ।
तूं माझें गणगोत पंढरिराया ॥२॥
तुं माझी साउली तू माझी माउली ।
प्रेमाची माउली तूंचि माझी ॥३॥
वंका म्हणे तुज विकिला जीवप्राण ।
काया वाचा मन सत्य देवा ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

उपाधीच्या भेणें आलोंसे शरण – संत बंका अभंग

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *