संत बंका अभंग

नाहीं प्रेमभाव नकळे मान्यता – संत बंका अभंग

नाहीं प्रेमभाव नकळे मान्यता – संत बंका अभंग


नाहीं प्रेमभाव नकळे मान्यता ।
सलगी बोलतां सुख वाटे ॥१॥
अखंड नामावळी गाईन वेळोवेळीं ।
नित्य ती दिवाळी आम्हांघरीं ॥२॥
संतसमागम वैष्णवांचा हाट ।
पंढरीये पेठ दुमदुमली ॥३॥
वंका म्हणे सुख तयाचे संगंती ।
बैसेन पंगती हरिदासा ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

नाहीं प्रेमभाव नकळे मान्यता – संत बंका अभंग

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *