संत बंका अभंग

आपुल्या भक्तांचा धरोनी अभिमान – संत बंका अभंग

आपुल्या भक्तांचा धरोनी अभिमान – संत बंका अभंग


आपुल्या भक्तांचा धरोनी अभिमान ।
सगुण निर्गुण रूप धरी ॥१॥
जयाची वासना तेची पुरवीत ।
उभा राहे तिष्ठत बळिचे द्वारी ॥२॥
विदुराचे घरी आवडी खाय कण्या ।
धांवतसे धांवण्या भाजी पाना ॥३॥
वंका म्हणे अंबऋषीकारणें ।
दहा जन्म घेणे गर्भवास ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

आपुल्या भक्तांचा धरोनी अभिमान – संत बंका अभंग

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *