संत बंका अभंग

कोण भाग्य तया सेना न्हावियाचें – संत बंका अभंग

कोण भाग्य तया सेना न्हावियाचें – संत बंका अभंग


कोण भाग्य तया सेना न्हावियाचें ।
नीच काम त्याचे स्वयें करी ॥१॥
घेउनी धोकटी हजामत करी ।
आरसा दावी करी बादशहासी ॥२॥
कसबाचे घरी विकीतसे मांस ।
राका मेहत्यास हुंडी भरी ॥३॥
वंका म्हणे ज्याचे पुराणी पवाडे ।
तो भक्त सांकडे वारीतसे ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

कोण भाग्य तया सेना न्हावियाचें – संत बंका अभंग

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *