संत बंका अभंग

पहा हो नवल गोरियाचे घरी – संत बंका अभंग

पहा हो नवल गोरियाचे घरी – संत बंका अभंग


पहा हो नवल गोरियाचे घरी ।
कुल्लाळ भीतरीं स्वयें झाला ॥१॥
त्रैलोकी गमन ते झाले गाढव ।
आपुलें वैभव परतें ठेवी ॥२॥
गोणी भरोनियां स्वयें आणी हरी ।
त्याचें साहित्य करी रखुमाई ॥३॥
वंका म्हणे ऐसी आवडी भक्ताची ।
बोलतां वेदांची वाचा मौन्य ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

पहा हो नवल गोरियाचे घरी – संत बंका अभंग

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *