संत बंका अभंग

चोखा चोखट निर्मळ – संत बंका अभंग

चोखा चोखट निर्मळ – संत बंका अभंग


चोखा चोखट निर्मळ ।
तया अंगी नाही मळ ॥१॥
चोखा सुखाचा सागर ।
चोखाभक्तिचा आगर ॥२॥
चोखाप्रेमाची माउली ।
चोखा कृपेची साउली ॥३॥
चोखा मनाचें मोहन ।
वंका घाली लोटांगण ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

चोखा चोखट निर्मळ – संत बंका अभंग

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *