संत बंका अभंग

मनाचेनि मनें केला हा निर्धार – संत बंका अभंग

मनाचेनि मनें केला हा निर्धार – संत बंका अभंग


मनाचेनि मनें केला हा निर्धार ।
भवसिंधुपार तरावया ॥१॥
नामाची चांगले नामची चांगले ।
जडजीव उध्दरले नेणों किती ॥२॥
नाम निजनौका संताची संगती ।
हेची श्रीपती द्यावी मज ॥३॥
बंका म्हणे देवा पुरवावी आळी ।
देईन जीव बळी संता पायी ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

मनाचेनि मनें केला हा निर्धार – संत बंका अभंग

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *