संत बंका अभंग

नकळे योग याग तपादि साधने – संत बंका अभंग

नकळे योग याग तपादि साधने – संत बंका अभंग


नकळे योग याग तपादि साधने ।
नेणेची लक्षण यांचे कांही ॥१॥
सुलभ सोपारे नाम आठवितां ।
न पडेची गुंता कर्म धर्म ॥२॥
विधिनिषेधाचें न घेवो ओझें ।
आणीक सहजें नकळे कांही ॥३॥
वंका म्हणे मज नामाचा आधार ।
उतरेन पार भवनदी ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

नकळे योग याग तपादि साधने – संत बंका अभंग

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *