संत भानुदास अभंग

दांभिकाचा देव प्रतिमा – संत भानुदास अभंग पंढरीमाहात्म्य – २५

दांभिकाचा देव प्रतिमा – संत भानुदास अभंग पंढरीमाहात्म्य – २५


दांभिकाचा देव प्रतिमा धातुची ।
अज्ञान जनांची निष्ठा तेथें ॥१॥
योगियांचा देव हातां पायांविणं ।
भक्तांचा सगुण विटेवरी ॥२॥
मानसिक पूजा कर्मठालागीं ।
केले कर्म भोगी निश्चयेसी ॥३॥
आमुचा हा देव दोहीं विलक्षण ।
विरांलंब खूण आहे त्यांची ॥४॥
साक्षीचाही साक्षी आनंद जिव्हाळा ।
भानुदास लीळा गुज सांगे ॥५॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

दांभिकाचा देव प्रतिमा – संत भानुदास अभंग पंढरीमाहात्म्य – २५

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *