संत भानुदास अभंग

आगम निगमांचे स्थान – संत भानुदास अभंग पंढरीमाहात्म्य – २४

आगम निगमांचे स्थान – संत भानुदास अभंग पंढरीमाहात्म्य – २४


आगम निगमांचे स्थान । सर्वां हेंचि प्रमाण ।
मुनिजनांचे ध्यान । ती ही मूर्ति विटेवरी ॥१॥
धन्य धन्य पंढरपुर । सर्व तिर्थांचे माहेर ।
जडजीवा उद्धार । पांडुरंग पाहतांची ॥२॥
उत्तम तीर्थ चंद्रभागा । स्नान करितां दोषभंगा ।
मध्ये पुंडलीक उभा । दारुशनें तारीं जगत्र ॥३॥
भानुदास विनंती करी । प्रेमें नाचा महाद्वारीं ।
विठ्ठल डोळेभरी । पाहातां मुक्ति प्राणियों ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

आगम निगमांचे स्थान – संत भानुदास अभंग पंढरीमाहात्म्य – २४

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *