सार्थ तुकाराम गाथा

नये वाटूं मन- संत तुकाराम अभंग – 1180

नये वाटूं मन- संत तुकाराम अभंग – 1180


नये वाटूं मन । कांहीं न देखावे तें भिन्न ॥१॥
पाय विठोबाचे चित्तीं । असों द्यावी दिवसराती ॥ध्रु.॥
नये काकुळती । कोणा यावें हरीभक्ती ॥२॥
तुका म्हणे साई । करील कृपेची विठाई ॥३॥

अर्थ

साधकाने पंचवीषयाकडे मन पांगु देऊ नये आणि प्राणी मात्रा मध्ये भूतमात्र मध्ये केव्हाही भेद करू नये .आपल्या चित्तामध्ये रात्रंदिवस विठोबाचे चरण असू द्यावे .भक्ताने हरी शिवाय इतर कोणालाही शरण जाऊ नये इतर कोणालाही काहीच मागू नये. तुकाराम महाराज म्हणतात असे जर हरिभक्त वागू लागले तर मग विठाबाई माऊली त्याच्यावर कृपेची सावली करेल.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

नये वाटूं मन- संत तुकाराम अभंग – 1180

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *