संत भानुदास अभंग

वाचा आणि अवस्था भोग – संत भानुदास अभंग अद्वैत – ३

वाचा आणि अवस्था भोग – संत भानुदास अभंग अद्वैत – ३


वाचा आणि अवस्था भोग अभिमानी ।
पुरुषार्थ खाणी चारी मुख्य ॥१॥
कीटक भ्रमर जंगम स्थावरत्व ।
भरलें महतत्त्व कोंदाटोनी ॥२॥
चेताविता याला कोण आहे येथें ।
ओहं सोहं भाते लाऊनियां ॥३॥
फुंकितो तो कोण आणिक दुसरा ।
वर्म गुरुपुत्रा न कळेचि ॥४॥
सृष्टिचा उभारा केला तो संकल्प ।
भानुदास दीप प्रज्वळिला ॥५॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

वाचा आणि अवस्था भोग – संत भानुदास अभंग अद्वैत – ३

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *