सार्थ तुकाराम गाथा

प्रीतिचिया बोला नाहीं- संत तुकाराम अभंग – 1174

प्रीतिचिया बोला नाहीं- संत तुकाराम अभंग – 1174


प्रीतिचिया बोला नाहीं पेचपाड । भलतसें गोड करूनि घेई ॥१॥
तैसें विठ्ठलराया तुज मज आहे । आवडीनें गायें नाम तुझें ॥ध्रु.॥
वेडे वांकडे ते बाळकाचे बोल । करिती नवल मायबाप ॥२॥
तुका म्हणे तुज येवो माझी दया । जीवींच्या सखया जिवलगा ॥३॥

अर्थ

प्रेमाच्या बोलण्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचे कपट नसते आणि दोन प्रेमळ मनुष्य हे एकमेकांचे बोलणे गोड मानून घेतात. त्या प्रमाणे हे विठोबा राया माझ्या आणि तुझ्यात प्रेमाचे नाते आहे त्यामुळे तू माझे बोलणे गोड मानून घ्यावा. लहान मूल वेडेवाकडे बोबडे बोलते तरी देखील आई बापाला त्या बालकाचे बोल गोड वाटतात .तुकाराम महाराज म्हणतात हे माझ्या जीवाच्या सख्या जिवलगा पांडुरंगा तुला माझी दया कृपा करुणा येऊ द्यावी.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

प्रीतिचिया बोला नाहीं- संत तुकाराम अभंग – 1174

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *