संत भानुदास अभंग

षड्विकार आणि सप्त – संत भानुदास अभंग अद्वैत – २

षड्विकार आणि सप्त – संत भानुदास अभंग अद्वैत – २


षड्विकार आणि सप्त चक्रावळी ।
अष्ट भिन्न जाली प्रकृत ते ॥१॥
नावनाडी रचन दश इंद्रियांची ।
अकराव्या मनाची गति तूंचि ॥२॥
विषय इंद्रिय वासना उप्तत्ती ।
तुजमाजी येती जाती सर्व ॥३॥
चिन्मयाचा दीप साक्षित्वासी आला ।
भानुदास त्याला नाम जालें ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

षड्विकार आणि सप्त – संत भानुदास अभंग अद्वैत – २

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *