संत भानुदास अभंग

उद्भवला ॐकार – संत भानुदास अभंग अद्वैत – १

उद्भवला ॐकार – संत भानुदास अभंग अद्वैत – १


उद्भवला ॐकार त्रिमातृकेसहित ।
अर्थ मातृके परतें प्रणवबीज ॥१॥
माया महत्तत्त्व जाले तिन्ही गुण ।
चौ देहांची खूण ओळखावी ॥२॥
अंतःकरणीं जाला तत्त्वांचा प्रसव ।
पंचतत्त्वें सर्व रुपा आलीं ॥३॥
पांचहि गुण जाले पंचवीस ।
परि भानुदास वेगळाची ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

उद्भवला ॐकार – संत भानुदास अभंग अद्वैत – १

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *