सार्थ तुकाराम गाथा

अंधळ्याची काठी- संत तुकाराम अभंग – 1173

अंधळ्याची काठी- संत तुकाराम अभंग – 1173


अंधळ्याची काठी । हिरोनियां कडा लोटी ॥१॥
हें कां देखण्या उचित । लाभ किंवा कांहीं हित ॥ध्रु.॥
चाळवूनि हातीं । साकर म्हणोनि द्यावी माती ॥२॥
तुका म्हणे वाटे । देवा पसरावे सराटे ॥३॥

अर्थ

जर डोळस मनुष्याने आंधळ्या व्यक्तीची काठी होऊन त्याला पर्वताच्या कड्यावरून ढकलून दिले तर असे त्याचे वागणे उचित आहे काय? त्यामध्ये त्याला काही लाभ आहे काय ?आणि त्याचे त्यामध्ये काही हित होणार आहे? अंध व्यक्तीच्या हातात साखर म्हणून माती द्यावी. तुकाराम महाराज म्हणतात आणि त्या डोळस व्यक्तीने आंधळ्या व्यक्तीच्या वाटेवर काटे पसरविणे हे योग्य आहे काय ,त्याप्रमाणे देवा तुम्ही डोळस आहात आणि मी अंध आहे त्यामुळे तुम्ही मला या भवसागरातून तारण्यासाठी योग्य मार्ग दाखवा.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

अंधळ्याची काठी- संत तुकाराम अभंग – 1173

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *