सार्थ तुकाराम गाथा

जातीची शिंदळी- संत तुकाराम अभंग – 1172

जातीची शिंदळी- संत तुकाराम अभंग – 1172


जातीची शिंदळी । तिला कोण कैसा वळी ॥१॥
आपघर ना बापघर । चिंती मनीं व्यभिचार ॥ध्रु.॥
सेजे असोनियां धणी । परद्वार मना आणी ॥२॥
तुका म्हणे अस्सल जाती । जातीसाठीं खाती माती ॥३॥

अर्थ

जी जातिवंत व्याभीचार करणारी स्त्री आहे तिला जरी सांगितले की “व्यभिचार करू नये”. तिला त्यापासून दूर करण्याचा प्रयत्न कोण करेल कारण ती कोणाचेही ऐकणार नाही .ती तिच्या घरी असो किंवा बापाच्या घरी असो तिच्या चिंतनाता नेहमी व्याभिचारच असतो. त्या स्त्रीचा पती जरी तिच्या जवळ झोपलेला असला तरी तिचे चित्त परपुरुषा विषयासक्त असते. तुकाराम महाराज म्हणतात तीच खरी अस्सल व्यभिचारी जातीची आहे कारण “जातीसाठी खाती माती” म्हणजे तिला लोक जरी नाव ठेवत असले तरी तिचा स्वभाव ती सोडत नाही म्हणजे ती अस्सल व्यभिचारी आहे.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

जातीची शिंदळी- संत तुकाराम अभंग – 1172

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *