सार्थ तुकाराम गाथा

ऐसे संत जाले कळीं- संत तुकाराम अभंग – 1171

ऐसे संत जाले कळीं- संत तुकाराम अभंग – 1171


ऐसे संत जाले कळीं । तोंडीं तमाखूची नळी ॥१॥
स्नानसंध्या बुडविली । पुढें भांग वोढविली ॥ध्रु.॥
भांगभुकीं हें साधन। पची पडे मद्यपान ॥२॥
तुका म्हणे अवघें सोंग । तेथें कैचा पांडुरंग ॥३॥

अर्थ

कलियुगामध्ये असे अनेक साधुसंत झाले आहेत की त्यांच्या तोंडामध्ये तंबाखू आहे आणि नळीने गुडगुडे ओढणे त्यांना फार आवडते. हे साधुसंत स्नानसंध्या सोडून देतात आणि भांग ,गांजा ओढण्यात तल्लीन झालेले असतात .भांग घोटणे भुरकी खाणे तसेच चारचौघांमध्ये बसून दारू पिणे हे त्यांच्या पचनी पडलेली असते. तुकाराम महाराज म्हणतात, हे सर्व लोक सोंगी ढोंगी आहेत मग त्यांना पांडुरंग कसा दिसेल ,कसा त्यांच्यामध्ये वास्तव्य करेल?


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

ऐसे संत जाले कळीं- संत तुकाराम अभंग – 1171

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *