सार्थ तुकाराम गाथा

टिळा टोपी उंच दावी- संत तुकाराम अभंग – 1170

टिळा टोपी उंच दावी- संत तुकाराम अभंग – 1170


टिळा टोपी उंच दावी । जगीं मी एक गोसावी ॥१॥
अवघा वरपंग सारा । पोटीं विषयांचा थारा ॥ध्रु.॥
मुद्रा लावितां कोरोनि । मान व्हावयासी जनीं ॥२॥
तुका म्हणे ऐसे किती । नरका गेले पुढें जाती ॥३॥

अर्थ

काही मनुष्य शरीराला बारा टिळा लावतात उंच टोपी घालतात आणि या जगात मीच एक उच्च गोसावी आहे असे दाखवीत . त्यांच्या पोटी विषयांना थारा असतो असे मनुष्य वर-वर साधू पणाचे सोंग मिरवितात .आपल्याला जनमाणसात मान मिळावा यासाठी ते कोरून मुद्रा लावतात. तुकाराम महाराज म्हणतात अशी कितीतरी माणसे नरका ला गेले आहेत आणि पुढेही जातील.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

टिळा टोपी उंच दावी- संत तुकाराम अभंग – 1170

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *