सार्थ तुकाराम गाथा

परद्रव्य परनारी- संत तुकाराम अभंग – 1169

परद्रव्य परनारी- संत तुकाराम अभंग – 1169


परद्रव्य परनारी । अभिलासूनि नाक धरी ॥१॥
जळो तयाचा आचार । व्यर्थ भार वाहे खर ॥ध्रु.॥
सोवळ्याची स्फीती । क्रोधें विटाळला चित्तीं ॥२॥
तुका म्हणे सोंग । दावी बाहेरील रंग ॥३॥

अर्थ

जो कोणी परद्रव्य किंवा परनारी यांची इच्छा करुन नाक धरुन प्राणायम करण्याचे ढोंग करतो. अशा दांभिक मनुष्याच्या आचरणाला आग लागो तो गाढव व्यर्थच आपल्या आचाराचा भार वाहात आहे. सोहळयाची स्थिती मी कोणालाच स्पर्श वगैरे करत नाहीये असे तो सर्वत्र सांगत फिरतो पण त्याचे चित्त मात्र क्रोधाने विटाळलेले असते. तुकाराम महाराज म्हणतात, “असे मनुष्य अंतरंगात वेगळे आणि बाह्यरंगात वेगळे आचरण करुन फक्त सोंग दाखवित फिरतात.”


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

परद्रव्य परनारी- संत तुकाराम अभंग – 1169

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *