संत भानुदास अभंग

पंढरींचें सुख पाहतां – संत भानुदास अभंग पंढरीमाहात्म्य – ३३

पंढरींचें सुख पाहतां – संत भानुदास अभंग पंढरीमाहात्म्य – ३३


पंढरींचें सुख पाहतां अलौकिक ।
वैकुंठनायक उभा जेथें ॥१॥
देवां जें दुर्लभ भक्तांसी सुलभ ।
रुक्मिणीवल्लभ उभा विटे ॥२॥
वैष्णवांचा मेळ करिती गदारोळ ।
त्यामाजीं गोपाळ सप्रेमें नाचे ॥३॥
जिकडे पाहे तिकडे होय ब्रह्मानंद ।
भानुदास आनंदे गात असे ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

पंढरींचें सुख पाहतां – संत भानुदास अभंग पंढरीमाहात्म्य – ३३

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *