संत भानुदास अभंग

भाविकासाठीं उभा – संत भानुदास अभंग पंढरीमाहात्म्य – ३२

भाविकासाठीं उभा – संत भानुदास अभंग पंढरीमाहात्म्य – ३२


भाविकासाठीं उभा ।
विठु कैवल्याचा गाभा ॥१॥
युगें झालीं अठ्ठाविस ।
उभा पुंडलिका पाठीसा ॥२॥
न मानी कांही शीण ।
उभा तिष्ठत अज्ञोन ॥३॥
ऐसा कृपाळु दीनाचा ।
भानुदास म्हणे साचा ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

भाविकासाठीं उभा – संत भानुदास अभंग पंढरीमाहात्म्य – ३२

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *