सार्थ तुकाराम गाथा

सकळ देवांचें दैवत-संत तुकाराम अभंग – 1181

सकळ देवांचें दैवत-संत तुकाराम अभंग – 1181


सकळ देवांचें दैवत । उभें असे या रंगात ॥१॥
रंगा लुटा माझे बाप । शुद्ध भाव खरें माप ॥ध्रु.॥
रंग लुटिला बहुतीं । शुक नारदादि संतीं ॥२॥
तुका लुटिताहे रंग । साह्य जाला पांडुरंग ॥३॥

अर्थ

सर्व दैवताचे दैवत जो हा विठ्ठल तो कीर्तन व भजन याच्या रंगांमध्ये उभा आहे. हे माझे बाप हो तुम्ही शुद्ध भक्तीचे माप घेऊन कीर्तन आणि भजनाचा रंग लुटा. शुक, नारद आणि पुष्कळ संतांनी हा रंग लुटला आहे. तुकाराम महाराज म्हणतात मी हा रंग लुटत होतो त्या वेळेला पांडुरंग मला साह्य झाला आहे.


अभंग विडिओ स्वरूपात पहा .

YouTube - Apps on Google Play

सकळ देवांचें दैवत-संत तुकाराम अभंग – 1181

संत  तुकाराम अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *